Over ons

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Wij zijn Schoeman

Commercieel vastgoed is meer dan stenen, transacties en getallen. Het gaat om mensen en organisaties. Dat begrijpen wij als geen ander. Daarom staan wij exclusief gebruikers van vastgoed bij. Zo opereren we transparant, onafhankelijk en altijd in het belang van onze klant.

Dat doen we voor commerciële, maatschappelijke en zorggerelateerde organisaties. Niet om snel een deal te doen, maar om op lange termijn waarde toe te voegen. En dat werkt. Onze terugkerende klanten zijn daar misschien wel het beste bewijs van. Dat heeft te maken met kennis, ervaring en vertrouwen. Maar ook met de nodige vindingrijkheid. Want vastgoed is altijd in beweging. Hoe vind je in een markt van schaarste de échte parels? Wat betekent ESG voor mijn huisvesting? Kan het huren van een kantoor niet wat flexibeler? Het antwoord geven op dit soort vraagstukken houdt ons creatief en wendbaar. En dat is precies wat ons ook de komende 50 jaar uniek en gedreven zal houden.

/Marnix Schoeman

Managing Partner

Hier kan een tekst over Marnix worden geplaatst. Misschien goed idee om kort in te gaan op zijn loopbaan en waar zijn specialiteit ligt. Hier kan een tekst over Marnix worden geplaatst. Misschien goed idee om kort in te gaan op zijn loopbaan en waar zijn specialiteit ligt. Hier kan een tekst over Marnix worden geplaatst. Misschien goed idee om kort in te gaan op zijn loopbaan en waar zijn specialiteit ligt.

Lees meer

/Roland Broere

Partner

Hier kan een tekst over Marnix worden geplaatst. Misschien goed idee om kort in te gaan op zijn loopbaan en waar zijn specialiteit ligt. Hier kan een tekst over Marnix worden geplaatst. Misschien goed idee om kort in te gaan op zijn loopbaan en waar zijn specialiteit ligt. Hier kan een tekst over Marnix worden geplaatst. Misschien goed idee om kort in te gaan op zijn loopbaan en waar zijn specialiteit ligt.

Lees meer

/Rene Luske

Partner

Hier kan een tekst over Marnix worden geplaatst. Misschien goed idee om kort in te gaan op zijn loopbaan en waar zijn specialiteit ligt. Hier kan een tekst over Marnix worden geplaatst. Misschien goed idee om kort in te gaan op zijn loopbaan en waar zijn specialiteit ligt. Hier kan een tekst over Marnix worden geplaatst. Misschien goed idee om kort in te gaan op zijn loopbaan en waar zijn specialiteit ligt.

Lees meer

/IJsbrand Brunger

Partner

Hier kan een tekst over Marnix worden geplaatst. Misschien goed idee om kort in te gaan op zijn loopbaan en waar zijn specialiteit ligt. Hier kan een tekst over Marnix worden geplaatst. Misschien goed idee om kort in te gaan op zijn loopbaan en waar zijn specialiteit ligt. Hier kan een tekst over Marnix worden geplaatst. Misschien goed idee om kort in te gaan op zijn loopbaan en waar zijn specialiteit ligt.

Lees meer

Onze werkwijze

De drievoudige aanpak van Schoeman

Bij Schoeman hebben we door de jaren heen een drievoudige aanpak ontwikkeld die ons onderscheidt in de wereld van vastgoed. Onze focus ligt niet op het snel aan huren van een ruimte, maar op het vinden van een passende en toekomstbestendige locatie voor al onze klanten. Een aanpak die draait om strategie, uitvoering en onderhoud.

Vastgoedscan

Door middel van onze vastgoedscan analyseren we de huidige locatie(s). We kijken onder meer naar huurvoorwaarden, bijzondere bepalingen en werkelijke hoogte van de huurverplichting. Hiervan maken we een compleet overzicht.

Programma van Eisen

We brengen de eisen in kaart die aan de (nieuwe) huisvesting worden gesteld. Met uw input maken wij een analyse van uw doelstellingen, organisatie en processen samen met de daarbij horende financiële gegevens. Dit pakket aan wensen en eisen leggen we vast in een ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen (PvE). Deze uitgangspunten vormen de leidraad voor de vervolgstappen.

Marktscan

We voeren een brede marktscan uit gericht op locaties die vergelijkbaar zijn. Deze scan gebruiken we om huurvoorwaarden -inclusief voor het onderzochte gebied gangbare incentives- en servicekosten te benchmarken.

Huidige locatie

Als blijkt dat de huidige locatie voldoet of passend te maken is voeren wij, in overleg met u, heronderhandelingen met als inzet besparing, (extra) incentive of investering door de eigenaar. Bij het opstellen van een nieuw huurcontract letten we scherp op de juridische en financiële aspecten.

Nieuwe locatie

Indien blijkt dat een ander pand beter zal voldoen dan regelen wij het volledige proces van aankoop of huur: we zoeken geschikte locaties en plannen bezichtigingen, analyseren het pand en de huur- of koopvoorwaarden en servicekosten en voeren onderhandelingen met de eigenaar. Nadat we de beste overeenkomst voor u hebben vastgelegd begeleiden we ook de contractvorming en oplevering.

Meerdere locaties

Voor organisaties met meerdere locaties is het vaak lastig inzicht te krijgen in de verschillende huurvoorwaarden en deze marktconform te houden. Wij brengen alle huurvoorwaarden helder in kaart en voeren eventuele heronderhandelingen voor u.

Overname

Bij een bedrijfsovername of (her)financiering van een onderneming is het belangrijk goed zicht te hebben op het totale bedrijfsvastgoed. Met onze vastgoedscan maken we een analyse van al het vastgoed binnen de onderneming. Zo vermijdt u onaangename verrassingen na overname van vastgoed of huurverplichtingen.

Nieuwbouw

Nieuwbouw biedt belangrijke voordelen, met name de mogelijkheid om de ruimtes volledig naar wens te kunnen indelen en inrichten. Wij hebben jarenlange ervaring met de ontwikkeling en realisatie van vastgoed en begeleiden u graag van A tot Z bij de ontwikkeling, aankoop of huur van nieuwbouw voor uw bedrijf.

Servicekostenmonitor

Servicekosten worden soms tussentijds verhoogd of de voorwaarden veranderen. Wij voeren stelselmatige controles en benchmarks uit van uw servicekosten. Mocht blijken dat er reden tot heronderhandeling is, dan voeren wij deze graag voor u.

Locatiemonitor

Vooral met meerdere locaties is overzicht houden op alle voorwaarden lastig. Wij houden de expiratiedata, servicekosten en voorwaarden bij en ondernemen waar nodig, in overleg, actie richting de verhuurder.

Indexatiecheck

In de meeste huurovereenkomsten is opgenomen dat de huur jaarlijks wordt geïndexeerd. Uit ervaring weten wij dat indexatie niet altijd op de juiste manier wordt toegepast. Wij kijken of dit bij u correct gebeurt.

Vragen?

Heeft u vragen over uw huurcontract, servicekosten, gebruik van het pand of andere zaken rondom uw huisvesting? Wij beantwoorden ze graag.

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Meer weten over onze werkwijze?

Bel 020 8 330 330 of mail ons op info@schoeman.nl

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op